NAME OF VENUE | MEKANIN İSMİ

Adana Halkevi Sineması

Alternative Names | Diğer İsimler: Halkevi Sineması

Address | Adres: Reşatbey Mahallesi, Atatürk Caddesi, Seyhan / Adana

Year Opened | Açıldığı Yıl: 1940

Year Closed | Kapandığı Yıl: 1951

Number of Seats | Kapasite: 980

Associated People | İlgili Kişiler: Taha Toros


Detailed Information | Detaylı Bilgi

Adana Halkevi, 1933’ten 1951’e kadar, özellikle temsil kolu aracılığıyla yoğun biçimde film yapım ve gösterim etkinlikleri gerçekleştirmiştir. 1935’te TBMM tarafından gerçekleştirilen yasal düzenlemenin ardından satın alınan kamera ve seyyar sinema projektörüyle şehirdeki önemli etkinliklerin kaydedilmesi ve kaydedilen filmlerin İstanbul’da banyo ettirildikten sonra gösterilmesi; sadece halkevinde ya da şehir merkezindeki sinemalarda değil, kasaba ve köylerde de film gösterimlerinin yapılması; köylerde tarım, hayvancılık ve halk sağlığıyla ilgili fennî filmlerin gösterilmesi gibi etkinlikler dikkat çekmektedir. Adana Halkevi tarafından gerçekleştirilen sabit ve seyyar gösterimler aracılığıyla şehir ahalisi ve özellikle şehir-dışı alanlarda yaşayanlar, bölgede 1960-1980 döneminde zirveye ulaşan filmcilik ve sinemacılık faaliyetleri için seyir deneyimine hazırlanmıştır. Benzer biçimde, halkevi tarafından gerçekleştirilen film kayıtları ve yerel film üretimi etkinliklerinin de bölgede daha sonra görülecek yerel film yapımcılığının ilk örnekleri olduğu düşünülebilir. Adana Halkevi binası günümüzde Büyükşehir Belediyesi’ne ev sahipliği yapmaktadır.

***

Adana People’s House carried out intensive film production and screening activities from 1933 to 1951, primarily through its drama subdivision. Significant events in the city were recorded with the camera and portable cinema projector purchased after the legal regulation made by the Turkish Grand National Assembly in 1935, and these films were screened in Adana after being developed in Istanbul. Thanks to travelling exhibitors, travelling exhibitors, films were screened in People’s House or the venues of the city centre and towns and villages. Activities such as screening technical films about agriculture, animal husbandry and public health were organised in the villages. Through these fixed and travelling screenings held by Adana People’s House, both the people living in the city and those living in rural areas were prepared for the viewing experience for the cinemagoing activities that reached their peak in the 1960-1980 period. Similarly, film production activities carried out by the People’s House can be considered as the first examples of local film production to be observed later in the region. Adana People’s House building is now home to the Metropolitan Municipality.


Documents | Belgeler

Bilgi girişi devam ediyor.